ความเสี่ยงและการควบคุมในการพนันออนไลน์

แม้การพนันออนไลน์ในไทยจะเสี่ยงต่อความบาดเจ็บทางการเงินและสุขภาพจิต แต่ก็มีการควบคุมที่สามารถนำมาใช้ได้ เราจึงอยากแนะนำบางประการที่นักพนันสามารถทำเพื่อควบคุมการเล่นพนันของตนเอง:

  1. จำกัดเวลาการเล่น: กำหนดเวลาที่เหมาะสมสำหรับการเล่นพนันและทำให้เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน
  2. จำกัดงบประมาณ: กำหนดงบประมาณที่สามารถจะเสียได้และไม่เกินขีดจำกัดนี้
  3. อย่าพนันในสภาพเสี่ยง: อย่าเล่นพนันเมื่อคุณอยู่ในสภาพเสี่ยงทางจิตใจ, ทางร่างกาย, หรือเมื่อคุณต้องการใช้เงินเพื่อการด้านอื่น
  4. พบความช่วยเหลือ: หากคุณรู้สึกว่าการเล่นพนันกำลังมีผลกระทบที่ไม่ดีต่อชีวิตของคุณ, ค้นหาความช่วยเหลือจากนักจิตวิทยาหรือองค์กรที่เชี่ยวชาญ